#279 Η φωτογραφία του μήνα

Στο Σύνταγμα σήμερα δεν έγιναν ή τουλάχιστον δεν είδα επεισόδια, από τις 12 περίπου που έφτασα. Ο ήλιος έπαιζε συνεχώς κρυφτούλι. Έβγαινε μόνο για να δει τις πιο όμορφες στιγμές. Όπως η παρακάτω εικόνα.

Muslim baby and Japanese man playing with pigueons in Syntagma, Athens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s